Ugrás a tartalomra

Kis összefoglaló a webáruházakat érintő 2014 évi jogszabályváltozásokról

Kis összefoglaló a webáruházakat érintő 2014 évi jogszabályváltozásokról

Ha  esetleg még nem módosította az ÁSZF-et webáruházában:

2014-ben több jogszabályváltozás történt a fogyasztók, de a webáruházak üzemeltetői érdekében is a biztonságos internetes vásárlások érdekében a vásárlókkal kötött szerződésekben, amit többek között az úgynevezett ÁSZF-ben módosítani kellett.

Az új rendelettel - a Kormány 45/2014. (II. 26.) -   egy időben hatályát vesztette a az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet, és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Főbb változások:

Elállási jog

Az elállási jog 8 munkanapról 14 munkanapra változott. Amennyiben a vásárló él ezzel a jogával a webáruházat üzemeltető köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni – a szállítási költséggel együtt - a vásárlónak. a 14 napos határidő akkor kezdődik, amikor a termék átvétele megtörtént. A termék visszajuttatási költsége viszont a vásárlót terheli. De ezen túlmenően semmilyen további díjjal a vásárló nem terhelhető. Ha a webáruház elmulasztja az elállásra vonatkozó tájékoztatást, akkor az elállás időtartama 12 hónappal meghosszabbodik. Az elállás részletes feltételeinek közlése mellett, mellékelni kell egy szabvány elállási nyilatkozatot is, de élhet elállási jogával a fogyasztó természetesen saját nyilatkozattal is.

Elállási nyilatkozatminta

A fogyasztó fizetési kötelezettsége

Gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a tudomásul vegye, hogy szerződési nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Erre az ÁSZF-ben nem árt külön felhívni a figyelmét. Egy gomb aktiválásával pedig csak akkor véglegesítheti a rendelést, ha az erről szóló nyilatkozatot megteszi. Tehát tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. megtámadhatja.

Garancia, jótállás

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

főbb szabályai:

A vállalkozás a szerződésben a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.  A vállalkozásnak igyekeznie kell, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze. A vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). 

A vállalkozás a vásárló bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről köteles jegyzőkönyvet felvenni. 

Jegyzőkönyv minta

A jegyzőkönyv másolatát mielőbb és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Az eddigieken túl még szerepelnie kell az ÁSZF-ben:


Fel kell tüntetni a tárhelyszolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét.

Lehetővé kell tenni az ÁSZF fizikai elérhetőségét a vásárló számára pl. egy PDF fájl kinyomtatását.