Ugrás a tartalomra

Egy webáruház nyitás jogi feltételei 2019-ben, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek

Jogszabályok
Vásárolja meg nálunk a GDPR iratmintákat 25.000 Ft-ért!

A Webáruház nyitásához szükséges dokumentumok, engedélyek, információk

Bár működési engedélyre nincs szükség webáruház üzemeltetéséhez, a kereskedelmi tevékenységet a területileg illetékes jegyzőnek be kell jelenteni.

Vannak települések ahol elérhető erre a célra rendszeresített “Kereskedelmi tevékenység bejelentése” elnevezésű bejelentő nyomtatvány, míg máshol érdeklődni kell a jegyzőnél, hogy pontosan milyen módon lehet a bejelentést megtenni. A bejelentést követően a jegyző 10 napon belül határozatot hoz és nyilvántartási számot ad ki. 

Valamely gazdálkodási forma megléte. (egyéni vállalkozás, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, stb...)

Termék, vagy szolgáltatás értékesítéshez szükséges tevékenységi kör, vagy körök megléte - feltétlenül szerepelnie kell a  „4791 - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem” tevékenységi körnek is!
Speciális termék esetén az értékesítéshez szükséges külön szakhatósági engedély szükséges
2007. március 31-től nincs szükség A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnál nyilvántartásba vételre.
2008. március 31-től csomagküldő kereskedelem esetén nincs szükség üzlet, sem pedig vevőszolgálati helyiség fenntartására! Ettől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha vásárlónak nem személyesen kell átvennie a megrendelt terméket.

Az áruház üzemeltetőjének beazonosítására, továbbá az Ügyfélszolgálat eléréséhez szolgáló adatoknak, melyeket a vásárló számára elérhetővé kell tenni:

 • Név, székhely, levelezési cím. Nem természetes személy esetén a kereskedést képviselő neve és telefonszáma, e-mail címe amelyen az Ügyfélszolgálat ellátása történik.
 • Adószám, cégjegyzék szám, vállalkozói igazolvány szám, nyilvántartó cégbíróság neve.
 • A tárhely-szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét.
 • Amennyiben a kínált termékek, vagy szolgáltatások értékesítése engedélyhez kötött, annak meglétének igazolása. (nyilvántartási szám feltűntetése)
   

Két fontos dokumentumot kell feltölteni és elérhetővé tenni a webáruház látogatói, vásárlói számára:

1.    Általános Szerződési Feltételek
2.    Adatkezelési Szabályzat

1. Az Általános Szerződési Feltételeknek az ún. ÁSZF-nek, minden esetben szerepelnie kell az oldalon, melyben tájékoztatni kell a vásárlót, kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat,  amennyiben elfogadja jelen ÁSZF teljes tartalmát és minden pontjával egyetért.

Az ÁSZF-ben tájékoztatni kell a vásárlót:

 • Az áruházban megvásárolható termékekről vagy szolgáltatásokról
 • A termék házhoz szállításának költségéről
 • A szállítási határidőről, szállítás módjáról
 • A regisztráció és vásárlás menetéről
 • A termék átvételi módjáról
 • A fizetési lehetőségekről
 • A fizetési kötelezettségéről
 • A garanciális feltételekről
 • A kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás feltételeiről 
   

Főbb szabályai: 

A vállalkozás a szerződésben a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.  A vállalkozásnak igyekeznie kell, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze. A vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). A vállalkozás a vásárló bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről köteles jegyzőkönyvet felvenni. 
Jegyzőkönyv minta

Részletesen ld.: 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

 • Az elállás jogáról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék vagy termékek átvétele közötti időszakban, illetve a termék vagy a termékek az átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Elállási nyilatkozatminta

Részletesen ld.: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 

 • Az elállás joghatásairól
 • A jogviták rendezési lehetőségéről
 • Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségekről
 • Területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségéről
 • Online vitarendezési platform elérhetőségéről
 • A rendszer biztonságáról

Csak akkor tudja leadni a vásárló a rendelését, ha tudomásul veszi az ÁSZF-ben rögzített feltételeket, egy úgynevezett checkbox, azaz jelölő négyzet bepipálásával.

Az ÁSZF-et letölthetővé kell tenni (pdf formátumban) a vásárló számára.

2. Adatkezelési Szabályzat

Az ÁSZF-en kívül még egy nagyon részletes Adatkezelési Szabályzatot is elérhetővé kell tenni a vásárló részére, elkülönítve az ÁSZF-től.

2018.május május 25-én életbe lépett adatkezelési szabályzat – GDPR – szerint, miután a vásárló, érdeklődő megadja a kért adatokat - pl. felhasználó neve, email címe, címe vagy telefonszáma – ezeken a pontokon, mielőtt tovább lépne, hozzá kell majd járulnia személyes adatai kezeléséhez és el kell fogadnia a honlap üzemeltetője – az adatkezelő - által előzetesen feltöltött az (ÁSZF-től elkülönített) Adatkezelési tájékoztatót, szabályzatot  - hasonlóképpen az ÁSZF-hez  - a jelölő négyzetek bepipálásával.

Az adatbekérés a webáruházak esetében általában az alábbi felületeken keresztül történik:

 • regisztrációs űrlap
 • rendelési űrlap
 • kapcsolatfelvételi űrlap

(Természetesen azokon a weboldalakon, ahol csak egy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kérnek be személyes adatokat ott is kötelező az adatkezelési szabályzat alkalmazása.)

Az itt megadott adatok feldolgozásra kerülnek, az ún. adatfeldolgozók által: pl. tárhelyszolgáltató, könyvelő, futár, hírlevélküldő cég, vagy akár az üzemeltető alkalmazottja. Ezek adatait, elérhetőségét részletesen fel kell tüntetni a szabályzatban.

Az adatkezelőnek, aki nem más mint a webáruház üzemeltetője, tájékoztatási és adatvédelmi kötelezettségei vannak az adatközlővel szemben. Többek között közölni kell a kezelt adatok körét, az adatok tárolásának időtartamát, lehetőséget kell adni az adatok bármikori törlésére, gondoskodni kell az adatok biztonságáról, a weboldal védelméről.

Természetesen az Adatkezelési Szabályzatot is letölthetővé kell tenni (pdf formátumban) a vásárló számára.

További részletek a GDPR-tartalmára vonatkozóan

Vásárolja meg nálunk a GDPR iratmintákat 25.000 Ft-ért!

A vásárlónak küldött csomagnak tartalmaznia kell:

 • A részletes nyomtatott tájékoztatót a 14 munkanapon belüli, indoklás nélküli elállási jogáról
 • A számlát
 • A garancia levelet

Az általunk közölt információk tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek, és változhatnak. 

 

Ha bármilyen kérdáse adódik a fent leírtakkal kapcsolatban kérjük hívja kollégánkat az alábbi telefonszámon: 06-20-234-42-40