Ugrás a tartalomra

Egy webáruház nyitás jogi feltételei 2018-ban, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek

Jogszabályok

A Webáruház nyitásához szükséges dokumentumok, engedélyek, információk

Bár működési engedélyre nincs szükség webáruház üzemeltetéséhez, a kereskedelmi tevékenységet a területileg illetékes jegyzőnek be kell jelenteni.

Vannak települések ahol elérhető erre a célra rendszeresített “Kereskedelmi tevékenység bejelentése” elnevezésű bejelentő nyomtatvány, míg máshol érdeklődni kell a jegyzőnél, hogy pontosan milyen módon lehet a bejelentést megtenni.A bejelentést követően a jegyző 10 napon belül határozatot hoz és nyilvántartási számot ad ki. 

Valamely gazdálkodási forma megléte. (egyéni vállalkozás, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, stb...)

Termék, vagy szolgáltatás értékesítéshez szükséges tevékenységi kör, vagy körök megléte - feltétlenül szerepelnie kell a  „4791 - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem” tevékenységi körnek is!
Speciális termék esetén az értékesítéshez szükséges külön szakhatósági engedély szükséges
2007. március 31-től nincs szükség A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnál nyilvántartásba vételre.
2008. március 31-től csomagküldő kereskedelem esetén nincs szükség üzlet, sem pedig vevőszolgálati helyiség fenntartására! Eettől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha vásárlónak nem személyesen kell átvennie a megrendelt terméket.

Az Általános Szerződési Feltételeknek az ún. ÁSZF-nek, minden esetben szerepelnie kell az oldalon, amelynek tartalmaznia kell:

Az áruház üzemeltetőjének beazonosítására, továbbá az Ügyfélszolgálat eléréséhez szolgáló adatoknak, melyeket a vásárló számára elérhetővé kell tenni:

 • Név, székhely, levelezési cím. Nem természetes személy esetén a kereskedést képviselő neve és telefonszáma, e-mail címe amelyen az Ügyfélszolgálat ellátása történik.
 • Adószám, cégjegyzék szám, vállalkozói igazolvány szám, nyilvántartó cégbíróság neve.
 • A tárhely-szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét.
 • Amennyiben a kínált termékek, vagy szolgáltatások értékesítése engedélyhez kötött, annak meglétének igazolása. (nyilvántartási szám feltűntetése)
 • Az áruházban megvásárolható termékek, vagy szolgáltatások ismertetése

Tájékoztatni kell a vásárlót:

 • A termék házhoz szállításának költségéről
 • A szállítási határidőről, szállítás módjáról
 • A regisztráció és vásárlás menetéről
 • A termék átvételi módjáról
 • A fizetési lehetőségekről
 • A garanciális feltételekről
 • Az elállási jogáról.
 • A jogviták rendezési lehetőségéről
 • A felhasználó által megadott adatok kezeléséről
 • A rendszer biztonságáról
 • A fizetési kötelezettségéről

Fontos jogszabályok:

Garancia, jótállás

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

főbb szabályai:

A vállalkozás a szerződésben a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.  A vállalkozásnak igyekeznie kell, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze. A vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). 

A vállalkozás a vásárló bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről köteles jegyzőkönyvet felvenni. 

Jegyzőkönyv minta

A jegyzőkönyv másolatát mielőbb és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni

Elállási jog

A fogyasztók, de a webáruházak üzemeltetői érdekében is a biztonságos internetes vásárlások érdekében a vásárlókkal kötött szerződés részletes szabályait a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Amennyiben a vásárló él ezzel a jogával a webáruházat üzemeltető köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni – a szállítási költséggel együtt - a vásárlónak. a 14 napos határidő akkor kezdődik, amikor a termék átvétele megtörtént. A termék visszajuttatási költsége viszont a vásárlót terheli. De ezen túlmenően semmilyen további díjjal a vásárló nem terhelhető. Ha a webáruház elmulasztja az elállásra vonatkozó tájékoztatást, akkor az elállás időtartama 12 hónappal meghosszabbodik. Az elállás részletes feltételeinek közlése mellett, mellékelni kell egy szabvány elállási nyilatkozatot is, de élhet elállási jogával a fogyasztó természetesen saját nyilatkozattal is.
A 14 munkanapon belüli, indoklás nélküli elállás lehetőségéről. (bizonyos termékeknél, szolgáltatásoknál nem kell biztosítani. Javasoljuk az ide vonatkozó törvény tanulmányozását, illetve a törvény kivonatát megjeleníteni az oldalon)

Elállási nyilatkozatminta

A Jogviták rendezése:

Az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkjét elérhetővé kell tenni:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A fogyasztó fizetési kötelezettsége

Gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a tudomásul vegye, hogy szerződési nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Erre az ÁSZF-ben nem árt külön felhívni a figyelmét. Egy gomb aktiválásával pedig csak akkor véglegesítheti a rendelést, ha az erről szóló nyilatkozatot megteszi. Tehát tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. megtámadhatja.

Az általános szerződési feltételeket hozzáférhetővé kell tenni, a másik fél számára, oly módon hogy az tárolni és előhívni tudja.  A webáruházak számára az ÁSZF-ből egy pdf verzió közzététele a megoldás.

A vásárlónak küldött csomagnak tartalmaznia kell:

 • A részletes nyomtatott tájékoztatót a 8 munkanapon belüli, indoklás nélküli elállási jogáról
 • A számlát
 • A garancia levelet

Az általunk közölt információk tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek, és változhatnak. 

Ha bármilyen kérdáse adódik a fent leírtakkal kapcsolatban kérjük hívja kollégánkat az alábbi telefonszámon: 06-20-234-42-40