Ugrás a tartalomra

Egy webáruház Általános Szerződési Feltételeinek (ASZF) kötelező elemei

Webáruház ASZF kötelező elemei

Az ÁSZF, azaz az Általános Szerződési Feltételek minden webáruház elengedhetetlen dokumentuma, hiánya komoly büntetést von maga után. Nemcsak a webáruház üzemeltetőnek a kötelezettségeit, de a vásárlónak a kötelezettségeit is tartalmaznia kell – nézzük meg ezeket most részletesen.

Vásárolja meg nálunk a GDPR iratmintákat 25.000 Ft-ért!

A vásárló kötelezettségei

 

 • Tudatosítani kell a vásárlóban, hogy ez egy szerződés, ami elektronikus formában kerül megkötésre és nem kerül iktatásra.
 • Csak akkor adjon le rendelést, ha elfogadja a szerződében leírt feltételeket, és egy visszaigazolt rendelés esetén kötelezettséget vállal arra, hogy átveszi és kifizeti a megrendelt terméket. Ha ezt nem teszi meg a webáruház üzemeltetője békéltető testülethez fordul, illetve jogi útra terelheti a követelését.
 • A vásárló a webáruház teljesítésétének megkezdését követően is felmondhatja a szerződést, de köteles – a közlése időpontjáig - a vállalkozásnak, az addig teljesített szolgáltatásával kapcsolatos arányos díját megfizetni.
 • Az eladó hibás teljesítése esetén a vásárló kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet az eladóval illetve a gyártóval szemben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozóan jótállási igénnyel is felléphet, de csak a jótállási határidőben érvényesítheti.
 • Lehetősége van élni a 14 napos elállási jogával, ami már a szerződés megkötésének napjától illetve a termék átvételének napjától megilleti, de ezt egyértelműen jeleznie kell a webáruház felé. Ebben az esetben vissza kell küldenie a megrendelt terméket, aminek a visszaküldési költségét neki kell állnia. 
 • A rendelést csak akkor fogadja el a rendszer, ha a vásárló elolvasta és elfogadta az ÁSZF-et és ezt egy kattintással jelzi a rendszernek.


Az eladó kötelezettségei

 

 • Az ÁSZF-et elérhetővé kell tenni a vásárló számára valamilyen fizikai hordozón, legegyszerűbben pdf formátumban egy linken letölthetővé kell tenni, amit a vásárló kinyomtathat.
 • A rendelést 48 órán belül vissza kell igazolnia, ha ez nem történik meg a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
 • Az üzemeltetőnek az ÁSZF-ben fel kell tüntetnie a cégadatait: cégnév, székhely, telephely, postacím, adószám, cégjegyzék szám/nyilvántartási szám, kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda megnevezése. Ezenkívül a kapcsolattartó nevét, email címét, telefonszámát, valamint webáruház tárhelyszolgáltatójának adatait is.
 • A továbbiakban részletezni kell a vásárlás, rendelés fizetés menetét, pl.:
  • kötelező-e a regisztráció illetve regisztráció nélkül is van mód vásárolni,
  • miután kosárba rakta a megvásárolni kívánt terméket, hogyan adhatja le a rendelést, 
  • ismertetni kell a termék átvételének módjait,
  • a házhozszállítást végző futárszolgálatot, a szállítás várható idejét- a fizetési lehetőségeket,
  • átutalási lehetőség esetén az üzemeltető bankszámlaszámát és a bankot ahol a számlát vezetik. Fel kell hívni a vásárló figyelmét, hogy minden esetben tüntesse fel közleményként a rendelés azonosítószámát.
 • Részletesen ki kell térni arra, hogy a vásárló milyen kellékszavatossági, termékszavatosság, jótállási igénnyel élhet, mely esetekben és milyen módon. 
 • A vállalkozás a vásárló bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről köteles jegyzőkönyvet felvenni.
 • A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Amennyiben valamely oknál fogva kénytelen elutasítani a vásárló igényét erről a vásárlót értesítenie kell – 5 munkanapon belül – a békéltető testülethez fordulás lehetőségével együtt. A jegyzőkönyvet 3 évig meg kell őriznie.
 • Az ÁSZF további fontos eleme, hogy részletesen tájékoztatni kell a vásárlót az elállási jogáról: 
  • hogyan milyen módon és milyen esetekben élhet vele illetve mikor nem.
  • Rendelkezésére kell bocsájtani egy letölthető nyilatkozat-mintát aminek a kitöltésével gyakorolhatja és eljuttathatja az eladóhoz amennyiben élni kíván vele.
 • Tájékoztatni kell a vásárlót panaszügyintézési és jogérvényesítési lehetőségeiről, ha kifogásai vannak a termékkel vagy az eladó tevékenységével kapcsolatban, milyen email címen illetve telefonszámon jelezheti az eladó felé, amennyiben nem tudnak megegyezni, a panaszról az eladó köteles jegyzőkönyvet felvenni és ezt eljuttatni a vásárlónak.
 • Fel kell tüntetni az ÁSZF-ben a Fogyasztóvédelmi Hatóságok elérhetőségét, és a Területileg illetékes Békéltető Testületek listáját. (A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése). A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
 • Az EU létrehozott egy online vitarendezési platformot ennek az elérhetőségét is lehetővé kell tenni az ÁSZF-ben.
Vásárolja meg nálunk a GDPR iratmintákat 25.000 Ft-ért!